Niepubliczna Szkoła Podstawowa "BARWA"

powstała w wyniku rozwoju idei, dla której zaistnieliśmy i z wielką pasją działamy, aby nieść pomoc osobom ze spektrum autyzmu.

     Oddziały naszej Szkoły zlokalizowane są w zacisznych i przyjaznych miejscach, w obszarach dobrze skomunikowanych z innymi częściami miasta (linie: 8, 12, 25, 107, oraz 1, 15, 17, 101, dwupasmowe ulice). Panuje w nich ciepła, domowa atmosfera, którą zapewniają doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem pracy z osobami z autyzmem. Znaczna część z nich to doktoranci i doktorzy czynnie zajmujący się działalnością naukową. Prowadzą oni badania w zakresie poszukiwania nowych form terapii dzieci z autyzmem pod kierunkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

     Głównym celem Szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci oraz ich radość z osiąganych sukcesów. Nasza wykwalifikowana kadra wspiera indywidualny potencjał każdego ucznia, dba o rozwijanie jego umiejętności, zainteresowań, a także kształtowanie postawy umożliwiającej dalszy rozwój intelektualny i społeczny. Wkładamy szczególny wysiłek w naukę umiejętności porozumiewania się, naukę prawidłowych, akceptowanych społecznie zachowań oraz realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dlatego też szanujemy i doceniamy wyjątkowość każdego z nich.

     W specjalistycznej pracy z dziećmi z autyzmem wychodzimy ponad terapię behawioralną i Stosowaną Analizę Zachowania, ponieważ wiemy, że do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych potrzebne jest coś więcej. Korzystamy przede wszystkim z trzech głównych nurtów terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego, rozwojowo-stymulacyjnego oraz nurtu opartego na relacji. Dobieramy sposób relacji terapeutycznej tak, aby czerpać z każdego ze wspomnianych nurtów dokładnie to, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne dziecku. Podstawą terapii są zajęcia psychoedukacyjne, treningi poznawczo - behawioralne, zajęcia z zakresu porozumiewania się i treningi kompetencji społecznych.

     Oferujemy szeroki zakres indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, w których wykorzystujemy elementy wielu wiodących metod i form terapii stosowanych w pracy z osobami z autyzmem.

     Są to między innymi:

- psychoedukacja,
- terapia indywidualna (oparta między innymi na Stosowanej Analizie Zachowania ABA)
- elementy terapii behawioralnej,
- treningi poznawczo - behawioralne,

- terapia logopedyczna,
- terapia neurologopedyczna,
- zajęcia z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej,
- terapia rozwijania komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC (Augmentative and Alternative Communication) w tym PECS (Picture Exchange Communication System) i inne,

- terapia integracji sensorycznej dr Anny Jean Ayres,
- stymulacja sensoryczna Carla Delacato,
- warsztaty sensoryczno – motoryczne,

- neuroterapia czyli trening rozwijania koncentracji uwagi metodą EEG biofeedback,

- Trening Umiejętności Społecznych,
- trening samodzielności,
- zajęcia uspołeczniające,
- spotkania z psychologiem,

- terapia taktylna,
- krąg polisensoryczny,
- zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
- metoda ruchów wspomaganych - czyli psychopedagogika rozumnego działania dłoni Felicie Affolter,
- zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- terapia ręki,
- zajęcia usprawniające motorykę małą,
- terapia manualna na bazie materiałów płynnych i sypkich,
- zajęcia grafomotoryczne,
- zajęcia z wykorzystaniem metody rozwijania percepcji wzrokowej Marianny Frostig,

- animaterapia,
- zajęcia na basenie.

     Nasze budynki zostały od podstaw przystosowane tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych podopiecznych, nauczycieli i wychowawców. Miękkie wykładziny i ogrzewanie podłogowe, szerokie klatki schodowe z niskimi stopniami oraz winda dla osób niepełnosprawnych, sale wyposażone w odpowiednio stonowane meble i wykładziny, specjalistyczne stanowiska dla każdego ucznia, tablice interaktywne i laptopy w każdej klasie, podłogi interaktywne, sale terapii integracji sensorycznej, najnowszej generacji sale doświadczania świata z systemem centralnego zarządzania sceną SHX, gabinety logopedyczne, terapii indywidualnej wyposażone w sprzęt specjalistyczny sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do niesienia pomocy osobom z autyzmem w komfortowych warunkach.

     Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, sprzyjające terapii kameralne, czteroosobowe grupy, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu na własnych placach zabaw, udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie "BARWA", wyżywienie uwzględniające dietę bezmleczną, bezglutenową, bezcukrową i inne (placówki wpisane do rejestru placówek żywienia zbiorowego SANEPID) oraz:


- realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
- zajęcia rewalidacyjne
- klasy 2-4 osobowe, prowadzone przez wychowawcę i pomoc nauczyciela
- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem
- bezpieczeństwo dzieci i kameralną, tolerancyjną atmosferę
- zindywidualizowane podejście do uczniów
- specjalistyczne, nowoczesne metody pracy z dziećmi z autyzmem
- dostosowanie wymagań, pomocy dydaktycznych oraz warunków otoczenia do potrzeb i możliwości uczniów
- szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych
- działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, szkolenia)
- nowoczesne, multimedialne wyposażenie, interaktywne pomoce dydaktyczne takie jak np. tablice multimedialne
- świetlicę
- wyżywienie

     BEZPŁATNIE zapraszamy do oddziałów naszej Szkoły dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju.


LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szczegóły programu Laboratoria Przyszłości pod adresem https://www.gov.pl/web/laboratoria

Dokument PDFUWAGA! OGŁASZAMY NABÓR DO SZKOŁY BRANŻOWEJ
I STOPNIA i SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.

REKRUTACJĘ DO NASZYCH ODDZIAŁÓW PROWADZIMY PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY


Zapraszamy rodziców do składania zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT.AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

     "Pewność jutra - zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem"


Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białystok     „Dobra wiedza – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z autyzmem”
projekt realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej „BARWA”
w Białymstoku, ul. Wrocławska 6, ul. Serwitutowa 4Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Białystok, 04-12.2022r.     Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają kluczowe znaczenie w edukacji ucznia. To on inspiruje do działania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, aby dzieci miały motywację do nauki. Nauczyciel odpowiada też za realizację podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W Niepublicznej Szkole Podstawowej "BARWA" stawiamy na młody, kreatywny i zaangażowany zespół.

PrzemysławKieżel dyrektor ds. dydaktycznych

Agata Tyniewicka wicedyrektor ds. dydaktycznych


     Nasi nauczyciele i specjaliści posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Nieustannie podnosza swoje kwalifikacje zdobywając wiedzę i doświadczenie na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, a także konferencjach i sympozjach naukowych.


     W skład naszej kadry wchodzi zespół:

- pedagogów specjalnych,
- terapeutów pedagogicznych,
- psychologów,
- neurologopedów,
- logopedów,
- certyfikowanych terapeutów integracji sensorycznej,
- fizjoterapeutów,
- animaterapeutów,
a także nauczycieli przedmiotów i wychowawców.

     Wielu z nich posiada certyfikaty wysokospecjalistycznych kursów terapii wspomagających rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem, a kilkoro to doktorzy i doktoranci w klinikach i instytutach uniwersyteckich.


NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "BARWA"

ul. Wrocławska 6
15-644 Białystok
tel. +48 535 222 075


ul. Serwitutowa 4
15-559 Białystok
tel. +48 535 222 067

e-mail: sekretariat@barwa.szkola.pl
Nr konta PKO BP S.A.:
75 1020 1332 0000 1002 1051 2772

Nasze lokalizacje:


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
ul. Sobolewska 18, 15-560 Białystok
Numer KRS: 0000461200, Nr konta: (PKO BP S.A.) 75 1020 1332 0000 1002 1051 2772